Algemene Voorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Remigifts. Op deze website verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Remigifts. Remigifts biedt u, de gebruiker, deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze website beschikbaar zijn, aan op voorwaarde dat u alle hier vermelde voorwaarden, richtlijnen en mededelingen aanvaardt.

Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief deze aanvullende voorwaarden en richtlijnen waarnaar hierin wordt verwezen en/of die via een hyperlink beschikbaar zijn. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, leveranciers en/of inhoudbijdragers zijn.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van de website, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken. Indien deze gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt op elk moment op deze pagina de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden bekijken. Wij behouden ons het recht voor om delen van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website nadat wijzigingen zijn gepost, betekent acceptatie van die wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost bij Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven om uw minderjarige gezinsleden om deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u enige wet overtreden (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten) in uw rechtsgebied tijdens het gebruik van de service.

U mag geen wormen of virussen of codes van destructieve aard verzenden. Een schending of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

SECTIE 2 - VOORWAARDEN

Wir behalten uns das Recht vor, den Service jederzeit aus irgendeinem Grund zu verweigern.
Sie nehmen zur Kenntnis, dass Ihre Inhalte (ohne Kreditkarteninformationen) unverschlüsselt übertragen werden können und (a) Übertragungen über verschiedene Netzwerke beinhalten; und (b) Änderungen zur Konformität und Anpassung an die technischen Anforderungen von Verbindungsnetzwerken oder Geräten. Kreditkarteninformationen werden bei der Übertragung über Netzwerke immer verschlüsselt.

Sie stimmen zu, keinen Teil des Dienstes, die Nutzung des Dienstes oder den Zugriff auf den Dienst oder einen Kontakt auf der Website, über die der Dienst bereitgestellt wird, ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von uns zu reproduzieren, zu duplizieren, zu kopieren, zu verkaufen, weiterzuverkaufen oder zu verwerten .
Die in dieser Vereinbarung verwendeten Überschriften dienen nur der Übersichtlichkeit und werden diese Bedingungen nicht einschränken oder anderweitig beeinflussen.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN UP-TO-DATE VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site onjuist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor besluitvorming zonder de primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze website is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter informatie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze website bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze website te controleren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN SERVICE EN PRIJS

De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de service (of delen of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor eventuele wijzigingen, prijswijzigingen, opschorting of stopzetting van de service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of services zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de website. Deze producten of services kunnen in beperkte hoeveelheden zijn en kunnen worden geretourneerd of geruild in onze Retourbeleid.

We hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleuren op uw computermonitor correct zijn.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. Wij kunnen dit recht uitoefenen in individuele gevallen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze website is ongeldig waar dit verboden is.

We garanderen niet dat de kwaliteit van enig product, dienst, informatie of ander materiaal dat u hebt gekocht of ontvangen aan uw verwachtingen zal voldoen of dat fouten in de dienst zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment van de bestelling. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken bestellingen van dealers, wederverkopers of distributeurs te beperken of te verbieden.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Meer informatie vind je in onze Retourgarantie.

SECTIE 7 - OPTIONELE GEREEDSCHAP

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle of input hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik van de optionele tools die via de website door u worden aangeboden, is op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de relevante externe leveranciers.

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies via de website aanbieden (inclusief het vrijgeven van nieuwe tools en bronnen). Op deze nieuwe functies en/of diensten zijn ook deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDE PARTIJEN

Bepaalde inhoud, producten en services die via onze service beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten.
Links van derden op deze website kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het controleren of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, en we geven geen verklaringen of garanties, of aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transactie met betrekking tot een website van een derde partij. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden dienen te worden gericht aan de externe leverancier.

SECTIE 9 - GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) verzendt als reactie op ons verzoek of zonder ons verzoek, stuur dan creatieve ideeën, suggesties, suggesties, plannen of ander materiaal, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk " Opmerkingen ") stemt u ermee in dat we opmerkingen die u naar ons doorstuurt, op elk moment en zonder beperking in welk medium dan ook, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken. We zijn niet en zullen niet verplicht zijn om (1) opmerkingen vertrouwelijk te behandelen; (2) een vergoeding betalen voor opmerkingen; of (3) om te reageren op opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen die, naar ons eigen goeddunken, onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is, of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden geschonden.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op rechten van derden, inclusief auteursrechten, handelsmerkrechten, privacy, persoonlijke rechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of een derde partij op een andere manier misleiden over de oorsprong van opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u indient en hun nauwkeurigheid. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor opmerkingen van u of een derde partij.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw overdracht van persoonlijke gegevens via de winkel is onderworpen aan ons privacybeleid. Om ons Privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze website of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat met betrekking tot productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op elk moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat uw bestelling is ingediend). .

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen gespecificeerde update of updatedatum toegepast in de Service of op een gerelateerde website mag worden gebruikt als een indicatie dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast alle andere verbodsbepalingen die zijn uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden, is het u verboden de Website of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) anderen aansporen tot het plegen van of deelnemen aan illegale activiteiten; (c) een internationale, federale, provinciale of staatsbevel, regel, statuut of plaatselijke verordening schenden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, kwetsen, belasteren, belasteren, denigreren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die worden gebruikt of kunnen worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloedt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) Spam, Phishing, Pharm, Pretext, Spider, Crawl of Scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet verstoren of omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de verboden toepassingen schendt.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

We kunnen niet garanderen dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kunnen beëindigen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of onvermogen om de Service te gebruiken, op eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via de Service aan u worden geleverd, worden geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld), zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, noch uitdrukkelijk noch impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, juridische claim en niet-inbreuk.

In geen geval zullen onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van enige soort, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, gegevensverlies, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van van de Services of producten die zijn gekocht met behulp van de Service, of voor enige andere claim met betrekking tot uw gebruik van de Service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in de inhoud of verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van uw gebruik d het komt voort uit de service of uit inhoud (of producten) die via de service is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs als de mogelijkheid ervan op de hoogte is gesteld.

Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

SECTIE 14 - SCHADE BETALING

U stemt ermee in om Remigifts en ons moederbedrijf, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren van alle claims of eisen, inclusief die die redelijk zijn, verdedigen en onschadelijke juridische kosten in rekening te brengen die in rekening worden gebracht door of voortvloeien uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten die daarin zijn opgenomen of uw schending van enige wet of rechten van derden.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal die bepaling nog steeds afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel zal worden beschouwd als een afzonderlijke service van deze Servicevoorwaarden, zonder een dergelijke bepaling Invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze Overeenkomst bestaan.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van kracht totdat u of ons ze beëindigen. U kunt deze gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten of wanneer u stopt met het gebruik van onze website.

Als u, naar eigen goeddunken, enige bepaling of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet naleeft of als we vermoeden dat u ze niet naleeft, kunnen we deze Overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het nalaten door ons om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons op deze website of met betrekking tot de Service zijn gepubliceerd, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en suggesties , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden mag niet worden uitgelegd tegen de auteur.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Bij het voltooien van uw aankoop wordt op de betaalpagina en/of uw kaartafschrift een factuuroverzicht met ‘remigifts.nl’ en de landcode zoals ‘HK’, ‘Ierland’ etc. weergegeven.

Alle aankopen worden verwerkt door onze respectievelijke entiteit in het overeenkomstige land, zoals aangegeven door de landcode op het factuuroverzicht, en vallen onder de lokale wetgeving.

SECTIE 19 - WIJZIGING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt op elk moment op deze pagina de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden bekijken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de service nadat wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden zijn gepost, houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

SECTIE 20 - DOUANE EN BELASTINGEN

De prijzen op onze website zijn in EURO belastingvrij, wat betekent dat u mogelijk invoerrechten en belastingen moet betalen zodra u uw bestelling heeft ontvangen. Importbelastingen, invoerrechten en gerelateerde douanekosten kunnen worden geheven zodra uw bestelling is aangekomen op de eindbestemming die is bepaald door uw lokale douanekantoor.

De betaling van deze vergoedingen en belastingen is uw verantwoordelijkheid en wordt niet door ons gedekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen veroorzaakt door de douane in uw land. Neem contact op met uw lokale douanekantoor voor meer informatie over de kosten.

SECTIE 21 - CONTACTGEGEVENS

Voor vragen over de gebruiksvoorwaarden kunt u terecht bij service@remigifts.nl

Neem Contact: Maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 (UTC+8)
Bedrijfsnaam: Fuzhou Gulou District Xiaopifei Electronic Commerce Co., Ltd.
Adres: No. 6, Block 3, Yinhu Garden, No.79 Xihong Road, Guxi Street, Gulou District, Fuzhou City, Fujian Province, China
Telefoon: (+86) 132 8598 0230
E-mailservice@remigifts.nl
Neem Contact: Maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 (UTC+8)
E-mailservice@remigifts.nl
WhatsApp: (+86) 13067353900 | Stuur een text bericht, we kunnen tijdelijk geen spraakservice bieden